Gallo Roman jug 2nd / 3rd century A.D.

€ 150,00
In stock
Description

Roman jug.

Material - pottery.

Dating - 2nd / 3rd century A.D.

Origin - Western Europe / Germany.

Dimensions - high 10 cm and largest diameter 8.8 cm

Condition - intact, see the photos..

Provenance; The jug was obtained on/in a legal manner, found in 1984. Bought by me in Eijsden 2017 private collection L.F. , fair.

 

Romeins gladwandige kleine kruik.

Materiaal - aardewerk.

Datering - 2e/3e eeuw n Chr.

Herkomst - West Europa / Duitsland.

Afmetingen - hoog 10 cm en grootste diameter 8.8 cm 

Conditie - intact, zie hier voor de foto's..

Provenance; de kan is op een legale wijze verkregen, vondstjaar 1984. Zelf aangeschaft via de beurs Eijsden privé collectie L.F. 2017.

 

Petite cruche romaine à paroi lisse.
Matériel - poterie.
Datation - 2ème / 3ème siècle après JC.
Origine - Europe occidentale / Allemagne.
Dimensions - haut 10 cm et plus grand diamètre 8,8 cm
Etat - intact, voir ici pour les photos ..

Jarra romana de paredes lisas.
Material - cerámica.
Citas - 2do / 3er siglo d.
Origen - Europa Occidental / Alemania.
Dimensiones: alto 10 cm y diámetro mayor 8.8 cm
Condición - intacta, vea aquí para las fotos ..

 

Provenance:
De aanbieder garandeert dat dit item op een legale wijze is verkregen.
Afkomstig uit een privé collectie Nederland - vergaard 1984.

Belangrijke informatie:
Voor transport binnen de Europese Unie is geen uitvoervergunning nodig voor dit kavel.

Vanwege het belang van dit stuk zal er een uitvoervergunning moeten worden aangevraagd
zodra het verzonden moet worden buiten de Europese Unie.
Dit gaat via de erfgoedinspectie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Dit kan pas na verkoop worden gedaan en kan enkele tijd in beslag nemen.

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.