5188. Stoneware Siegburg funnel jug with three medallions, including a court jester / 1670-1660 A.D.

€ 225,00
In stock
Specifications
Net weight 0,20 Kg
Gross weight 0,90 Kg
Dimensions (l,w,h) 8,30 x 6,80 x 12,20 cm
Description

Stoneware Siegburg funnel jug with three medallions. Two of the medallions have a biblical representation. Peter went to preach to Gentiles with the figurative third key and first to the Roman army officer Cornelius. The third medallion has an image of a court jester wishing to court a female person.

dated / 1570-1600 A.D.

origin - Germany / Siegburg.

dimensions - H. 12.2 cm / L 8.3 and D. 6.8 cm

conditions - funnel glued and small part in the edge restored see the photos for it.

 

Steengoed Siegburg trechterkan met drie medaillons. Twee van de medaillons hebben een bijbelse voorstelling. Petrus gaat met de figuurlijke derde sleutel tot heidenen prediken en eerst tot de Romeinse legerofficier Cornelius. Het derde medaillon heeft een afbeelding met een hofnar die een vrouwelijk persoon het hof wil maken.

gedateerd / 1570-1600 n.Chr.

herkomst - Duitsland / Siegburg.

afmetingen - H. 12,2 cm / L 8,3 en D. 6,8 cm

voorwaarden - trechter verlijmd en klein deel in de rand hersteld zie hiervoor de foto's.

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.