Over ons/about us

 

VSKMcollections houdt zich bezig met antiquities en verzamelingen. Mijn naam is Marcel Vos, geboren 11 maart 1971. Geschiedenis was al op de lagere school mijn lievelingsvak en kan mij herinneren dat de vuistbijl mij als 6 jarige jongen boeide als artefact. Op mijn 9e begon ik met verzamelen hoe ouder iets was hoe mooier en zo ook bij de postzegels met de stempels waar de data op vermeld stond. Het verzamelen werd een uitgebreid gebied van postzegels tot aan voorwerpen uit de oudheid en dan voornamelijk het Romeins en het middeleeuws. Na jaren bezig te zijn met verzamelen ben ik begonnen met de verkoop van verzamelwaardige items, in eerste instantie op mijn 17e tot mijn 26e. Op mijn 42e heb ik het weer hervat vanwege mijn ontslag bij een begonia kwekerij. Nu ik zelfstandige ben zal ik dit zeker niet meer loslaten en genieten van alles wat mij voorbij komt en wat ik aan andere verzamelaars zal gaan aanbieden. Het overgrote deel van de items die ik aanbied zijn in eigen bezit maar heb nu ook materiaal in bruikleen. Heeft u materiaal of stopt u met uw verzameling dan kunnen we het altijd in overleg doen wat betreft bruikleen, direckte aankoop en er zijn meer mogelijkheden.

VSKMcollections is engaged in antiquities and collections. My name is Marcel Vos, born In the year 1971,March 11. History was already by young child my favorite subject, and I remember that the fist ax mine favorite artifact was as 6 year old boy. When I was 9 year old, I started collecting and how older how more intrested in it. The collection became an extensive area of ​​postage stamps to antique objects, mainly Roman and medieval. After years of collecting, I started selling collectible items, initially on my 17th to my 26th year. When I was 42 years, I resumed because of my resignation at a begonia nursery. Now that I'm independent, I will not let it again anymore and want enjoy about it and offer it to other collectors. Most of the items I offer are owned by myself, but now also I have artifacts in commision. If you have collectibels ore artifacts to sell or you stop with your collection then we can always consult with regard to commision, direct purchase and there are more options.

 

 

 

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.