0116. Nice set of 8 Roman bronze ornaments of carriage and horse (leader). 2nd - 3rd century A.D.

€ 275,00
In stock

Leuke set van 8 Romeins bronzen sierstukken van rijtuig en paardentuig.

datering - 2e/3e eeuw n Chr.

herkomst - West Europa. 

afmetingen - zie de laaste foto's

conditie - redelijk tot zeer goed zie foto's.

 

 Nice set of 8 Roman bronze ornaments of carriage and horse (leader).

dating - 2nd / 3rd century n Chr.

Origin - Western Europe.

dimensions - see the last pictures

condition - reasonable to very good see pictures..

 

Provenance:
Deze items zijn verzameld van 1987 t/m 1999 in een Nederlandse collectie gekomen en in 1999 door mij aangekocht voor mijn eigen verzameling.

Belangrijke informatie:
Voor transport binnen de Europese Unie is geen uitvoervergunning nodig voor dit kavel.
Vanwege het belang van dit stuk zal er een uitvoervergunning moeten worden aangevraagd zodra het verzonden moet worden buiten de Europese Unie.
Dit gaat via de erfgoedinspectie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Dit kan pas na verkoop worden gedaan en kan enkele weken in beslag nemen.

 

 Provenance: This items are collecting from 1987 to 1999 and purchased by me in the year 1999 for mine own collection..

Important information: For transport within the European Union, no export license is required for this lot. Due to the importance of this piece, an export license must be requested once it has to be shipped outside the European Union. This goes through the Heritage Inspectorate of the Ministry of Education, Culture and Science. This can only be done after sale and can take several weeks.

You might also like

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.