9306. Part of mold for decorating Raeren stoneware jars around 1600 A.D.

€ 25,00
In stock

Part / shard of mold.

Material - pottery / pipe earth.

Dating - around 1600 A.D.

Origin - Belgium Raeren.

Dimensions - see the photos for it.

Condition - shard, see photos.

 

Zegel (matrijs) voor het versieren van de kruiken. 

materiaal - pijpaarde.

datering - van rond 1600.

herkomst - Belgie Raeren, voor de poterbakkerij te Raeren bestemd.

conditie - een deel, scherf zie de foto's.

 

Joint (moule) pour décorer les pots. 

matériau - terre de tuyau.

datant - d'environ 1600.

provenance - Belgique Raeren, destiné à la boulangerie de poterie à Raeren.

condition - une partie, voir les photos.

 

Dichtung (Form) zum Verzieren der Gläser. 

Material - Rohrerde.

Datierung - aus der Zeit um 1600.

Provenienz - Belgien Raeren, bestimmt für die Töpferbäckerei in Raeren.

Zustand - ein teil, siehe Fotos.

You might also like

We use cookies to improve our website, to analyze the traffic on the website, to make the website work properly and for the link with social media. By clicking Yes, you consent to the placing of all cookies as described in our privacy and cookie statement.